bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów

Sposób załatwienia sprawy:

  1. Złożenie wniosku w sprawie przeprowadzenia uzupełniającej gleboznawczej klasyfikacji gruntów (dostępny na stronie internetowej),

  2. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego,

  3. Wydanie upoważnienia (przez Starostę) klasyfikatorowi do przeprowadzenia czynności terenowych oraz sporządzenia projektu ustalenia klasyfikacji,

  4. Po przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego powyższego projektu (operatu) organ prowadzący postępowanie zawiadamia strony o wyłożeniu projektu ustalenia klasyfikacji na okres 14 dni w tym również zastosowanie ma termin określony w art. 10 kodeksu postępowania administracyjnego,

  5. Postępowanie zakończone zostaje decyzją administracyjną

Do pobrania:

Przykładowy wniosek o aktualizację gleboznawczej klasyfikacji gruntów

informacja o opłacie skarbowej:

Opłaty Skarbowe za wydanie decyzji należy kierować na konto:
Urząd Miasta Łodzi
Delegatura Łódź - Śródmieście
Getin Bank S. A., Oddział w Łodzi
Nr 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Dodatkowych informacji w sprawie aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów udziela Pani Edyta Bandzierz, tel. 42 632 53 93 wew. 17Opublikował: Administrator PODGIK
Publikacja dnia: 30.01.2018
Podpisał: Michał Kotynia
Dokument z dnia: 30.01.2018
Dokument oglądany razy: 1 118