bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Pliki do pobrania

Formularze

Zgłoszenie prac geodezyjnych Pobierz.pdf
Załącznik do zgłoszenia prac geodezyjnych Pobierz.doc
Zgłoszenie prac kartograficznych Pobierz.pdf
Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych Pobierz pdf
Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych Pobierz.pdf
Protokół weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Pobierz.doc
Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Pobierz.pdf

Formularz P1 Pobierz.pdf
Formularz P2 Pobierz.pdf
Formularz P3 Pobierz.pdf
Formularz P4 Pobierz.pdf
Formularz P5 Pobierz.pdf
Formularz P6 Pobierz.pdf
Formularz P7 Pobierz.pdf
Formularz P8 Pobierz.pdf
Wniosek o uzgodnienie projektu Pobierz.doc
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków Pobierz.pdf
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków - Brójce Pobierz.pdf
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków - Koluszki Pobierz.pdf
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków - Rzgów Pobierz.pdf
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków - Tuszyn Pobierz.pdf
Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym Pobierz.pdf
Wniosek o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu Pobierz pdf

Zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków

Pobierz.pdf
Zgłoszenie zmian danych w ewidencji gruntów i budynków Pobierz pdf

Opisy warstw mapy numerycznej

Pobierz.xls

Mapy przeglądowe do pobrania:

Andrespol

Brójce

Koluszki - obszar miejski

Koluszki - obszar wiejski

Nowosolna

Rzgów - obszar miejski

Rzgów - obszar wiejski

Tuszyn - obszar miejski

Tuszyn - obszar wiejski

Program do transformacji punktów:

Program do transformacji punktówOpublikował: Administrator PODGIK
Publikacja dnia: 02.04.2019
Podpisał: Robert Zemła
Dokument z dnia: 06.05.2011
Dokument oglądany razy: 27 235