bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Opłaty

06.08.2014

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo
geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.
z 2014 r. poz. 897) z dniem 12 lipca 2014 r. zmianie ulegają zasady i wysokość opłat za udostępnienia materiałów zasobu oraz wykonywaniem czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zmianami) ustalone w załączniku do ww. ustawy.

Treść załącznika do ustawy

Opublikował: Administrator PODGIK
Publikacja dnia: 06.08.2014

Dokument oglądany razy: 8076
« inne aktualności